Nowy numer telefonu do placówki w Miliczu: 71 70 72 677

Pliki do pobrania:
- TPK opis działania
- E-recepta opis
- E-skierowanie opis
- internetowe konto pacjenta (IKP)


TPK – Twoja pomoc medyczna w godzinach wieczornych, w weekendy i święta

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach. Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu. Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK. – Otwieramy nowy rozdział w rozwoju telemedycyny w Polsce – podkreśla Filip Nowak, p.o. prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jeden numer dla całej Polski Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom. Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju. Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ. Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta. Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim. Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem. Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie. Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:
- wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ)
- kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku do piątku)
- a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu ratownictwa medycznego.

– Dzięki teleplatformie kontakt z lekarzem, pielęgniarką, bądź położną w stanach nagłego zachorowania poza godzinami pracy POZ będzie znacznie łatwiejszy. Bez wychodzenia z domu połączymy się bezpłatnie z personelem medycznym i otrzymamy niezbędną pomoc, szczegółowo skonsultujemy nasze dolegliwości, otrzymamy e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie – zaznacza Filip Nowak, p.o. prezesa NFZ. Jak wygląda rozmowa? Po połączeniu, pacjent wysłucha krótki komunikat, informujący o dodzwonieniu się na Teleplatformę Pierwszego Kontaktu. Po odsłuchaniu komunikatu, pacjent będzie mógł wybrać język, w którym będzie udzielana konsultacja. W pierwszej kolejności z pacjentem połączy się pielęgniarka lub położna. Po sprawdzeniu danych pacjenta pod kątem uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej i zarejestrowaniu zgłoszenia, pielęgniarka lub położna przeprowadzi wywiad niezbędny do oceny stanu zdrowia pacjenta. Podczas połączenia pacjent może liczyć na profesjonalną konsultację, w czasie której pielęgniarka lub położna może wystawić e-receptę oraz udzielić porad do dalszego sposobu postępowania. W stanach nagłych, które zagrażają życiu i zdrowiu, zaleci wezwanie zespołu ratownictwa medycznego. Jeśli pielęgniarka lub położna uzna, że pacjent potrzebuje dodatkowej konsultacji, wówczas przekieruje pacjenta do lekarza, podczas tego samego połączenia. Konsultacja lekarska rozpoczyna się od uzupełnienia wywiadu przeprowadzonego przez pielęgniarkę lub położną. W czasie rozmowy z lekarzem, po ocenie stanu zdrowia, pacjent może otrzymać e- receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Gdy będzie potrzebna pilnej interwencji medycznej, lekarz zaleci wezwanie do pacjenta zespołu ratownictwa medycznego. Może także skierować pacjenta do najbliższej stacjonarnej placówki nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jeśli pacjent będzie wymagał osobistego kontaktu z lekarzem.
Platforma jest dostępna dla osób niesłyszących
Ze zdalnej konsultacji z pielęgniarką, położną lub lekarzem mogą korzystać także pacjenci niesłyszący. Specjalnie z myślą o nich, teleplatforma oferuje udzielanie porad przez specjalny wideoczat. Komunikacja odbywa się w języku migowym, przy wsparciu tłumacza Polskiego Języka Migowego. Dowiedz się więcej i w razie nagłego zachorowania w nocy, weekendy lub święto, wybierz Teleplatformę Pierwszego Kontaktu
Zadzwoń pod bezpłatny numer 800 137 200
ZAMAWIANIE RECEPT:
1.Przez Internetowe Konto Pacjenta
2.Przez e-mail:
Podajemy 6 pierwszych cyfr z numeru PESEL
Nazwisko i imię oraz adres (w celu weryfikacji przez personel)

3.Telefonicznie
MCZ Milicz–tel. 71 70 72 677
MCZ filia Bukowice–tel. 713808665
MCZ filia Krośnice–tel. 713180103

W celu weryfikacji przez personel, podajemy: nazwisko, imię, adres i numer PESEL oraz numer telefonu

Nazwy oraz ilości zamawianych leków
4.Bezpośrednio -w formie pisemnej, po złożeniu zamówienia w formie papierowej (do właściwej, oznaczonej skrzynki)

Nazwisko i imię, adres oraz nazwy zamawianych leków (z ilością opakowań)

5.Odbiór recept
E-recepta –PIN (na wskazany adres e-mail lub wskazany numer telefonu)
W tradycyjnej formie –osobiście, w godzinach pracy placówki

PRZESYŁANIE DOKUMANTÓW MEDYCZNYCH
PACJENT:
1.Dokumenty na adres e-mail:
2.Obrazy (w formacie JPEG/PDF) Na adres e-mail:
Na numer telefonu: 667 770 776
W celu weryfikacji przez personel, podajemy: nazwisko, imię, adres, pierwszych 6 cyfr z numeru PESEL oraz numer telefonu

3.Bezpośrednio (kopie dokumentów) -w rejestracji
4.Odbiór dokumentów
-osobiście, w godzinach pracy placówki
-lub (osoba wskazana) z upoważnienieAdres:

Milickie Centrum Zdrowia
Ulica Kopernika 3
Milicz

Kontakt:

Telefon:
Milicz 71 70 72 677

E-mail:

Godziny otwarcia:

Pon. - Pt. : 8 - 18

Zakres usług: